Leaders always look toward the future.

“Lãnh đạo không phải tài trời sinh, cũng không phải hành động cảm tính, lãnh đạo cần phải được học bài bản từ những kinh nghiệm xương máu của những người đi trước. Đó là cách đi nhanh chóng và ít rủi ro nhất”. -> Phát triển năng lực của Nhà quản lý cấp trung chính là làm cho xương sống của bộ máy doanh nghiệp vững chắc hơn.

ĐÁNH THỨC LÃNH ĐẠO 360 ĐỘ

Chương trình ”LEADER 360 – ĐÁNH THỨC NHÀ LÃNH ĐẠO 360 ĐỘ” sẽ là chương trình làm thay đổi và tạo đột phá trong doanh nghiệp một cách bền vững bởi những nét chuyên biệt sau:

 • Kỹ năng là vũ khí của nhà lãnh đạo và phát triển kỹ năng là một quá trình: HỌC – RÈN LUYỆN – VẬN DỤNG – THẨM ĐỊNH, chương trình 360 Độ Lãnh Đạo được thực hiện liên tục mỗi tháng 2 chủ đề/4 tiếng/ 24 tháng.
 • Chương trình gồm 36 chủ đề thuộc 12 năng lực quản lý lãnh đạo cần thiết của Nhà quản lý cấp trung.
 • Chương trình thiết kế dành riêng cho Quản lý cấp trung, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và tạo ảnh hưởng đến nhân viên, cấp trên, đồng nghiệp và những bộ phận trong tổ chức.
 • Chương trình là chuỗi liên tục 36 kỹ năng quạn trọng mà người Quản lý cần trang bị và vận dụng trong công việc hàng ngày.
 • Chương trình theo tiêu chuẩn đào tạo và huấn luyện 10:20:70 áp dụng thành công tại các công ty trong danh sách Fortune 500 trên thế giới (10% lý thuyết và mô thức thành công, 20% hỗ trợ áp dụng của cấp trên trực tiếp và 90% vận dụng có sự xác nhận của chuyên gia và cấp trên trực tiếp).
 • Chương trình là sự phối hợp 360 độ, gồm: Chuyên gia, người học, cấp trên trực tiếp, khách hàng và bộ phận liên quan.
 • Chương trình được đào tạo và huấn luyện theo từng chuyên đề, đặc biệt là mỗi chuyên đề được thực hiện với chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và giỏi nhất trong từng chuyên đề.

Chương trình được xây dựng và phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý, điều hành tại các tập đoàn đa quốc gia và những chủ doanh nghiệp có bước phát triển bền vững hơn 20 năm.

Chương trình LEADER 360 là lộ trình đào tạo khác biệt với khóa học thông thường rời rạc khác của những kỹ năng dành cho quản lý cấp trung. Chương trinh được thiết kế theo chuỗi các hành động mà người học cần thực hành hàng ngày trong công việc. Nghiên cứu cho thấy sau khóa học thì thường sẽ đi vào quên lãng trong thời gian ngắn. Với Leader 360 thì người học chỉ tham dự mỗ tháng 1 chuyên đề / 1 kỹ năng được chắc lọc từ chuyên gia, sau đó thực thi/ trải nghiệm những gì đã học trong 30 ngày và sẽ được tham dự tiếp 1 chuyên đề/ 1 kỹ năng tiếp theo. Như vậy người học cần có thời gian trải nghiệm với những gì đã học “biến kiến thức thành kỹ năng” trong công việc hằng ngày.

Chương trình được thiết kế theo cấu trúc: TRƯỚC – TRONG – SAU:

 • Trước khóa học: người học cần đánh giá năng lực và đặt mục tiêu/ mong muốn sau khóa học
 • Trong khóa học: Chương trình chỉ cung cấp những học phần ngắn gọn, chủ yếu là công cụ và hướng dẫn phương pháp thực hành. Giảng viên sẽ giúp học viên HIỂU VÀ LÀM ĐƯỢC ngay tại lớp.
 • Sau khóa học: Người học tiếp tục thực hành tại nơi là việc và tuân theo lộ trình huấn luyện của chuyên gia sao cho kết quả đạt cao nhất.
 • LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT THỰC THI

  Kỹ năng giám sát thực hiện hiệu quả

  Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

  Kỹ năng họp và triển khai hiệu quả

  Kỹ năng điều phối và phản hồi hiệu quả

  Kỹ năng tạo ảnh hưởng

 • GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

  Nâng cao khả năng kiểm soát mâu thuẫn

  Các kỹ năng giải quyết xung đột/ mẫu thuẫn

 • QUẢN TRỊ CẢM XÚC

  Kỹ năng quản lý cảm xúc

  Quản lý Stress
 • GIAO TIẾP

  Giao tiếp và tạo đồng thuận

  Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng đến các bộ phận
 • TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

  Tạo quy trình và tiêu chí tuyển cho nhân sự

  Kỹ năng thực hiện cuộc phỏng vấn hiệu quả

 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

  Hoạch định cho sự thành công của đội ngũ

  Hoàn thiện thành tích làm việc theo nhóm

  Tối đa hóa năng lực lãnh đạo đội ngũ

 • GIAO VIỆC VÀ ỦY QUYỀN

  Nghệ thuật Giao việc và ủy quyền hiệu quả

  Kiểm soát qua trình giao việc

  Kỹ năng giao việc thành công

 • QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

  Lãnh đạo vượt qua chuyển biến Tạo nguồn cảm hứng cho tư duy đổi mới

  Gây dựng doanh nghiệp là công việc của tất cả mọi người

  Thích ứng và ảnh hưởng để thay đổi thành công

 • HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

  Nâng cao khả năng truyền đạt hiệu quả

  Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên mới

  Vận hành GROW Coaching

 • TẠO ĐỘNG LỰC

  Vận dụng tâm lý trong tạo động lực

  Xây dựng chính sách động viên

  Kỹ năng phát triễn nhuệ khí

  Kỹ năng tạo cảm hứng làm việc

 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  Quy trình giải quyết vấn đề và các công cụ liên quan

  Kỹ năng giải quyết vấn đề

  Kỹ năng ra quyết định

 • QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

  Kỹ năng thiết lập mục tiêu và KPI

  Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu suất

  Kỹ năng quản lý thời gian để đạt kết quả tối đa

  Tối đa hóa năng lực làm việc cá nhân và đội ngũ

36 CHUYÊN ĐỀ VÀ 12 NĂNG LỰC SẼ LÀ GIẢI PHÁP TRỌN ĐỜI CHO NHÀ LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG, LÀ TIỀN ĐỀ CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình có được một đội ngũ lãnh đạo vững mạnh và phát triển bền vững, thì đây là chuỗi chương trình bài bản và có hệ thống nhất hiện nay cận học và vận dụng trong doanh nghiệp

Chương trình khắc phục được tình trạng đào tạo và phát triển dành cho quản lý cấp trung hiện nay. Bạn biết đấy, rất nhiều khóa học mà bạn hoặc nhân viên của bạn tham gia sau một thời gian ngắn, mọi thứ đâu lại vào đấy do nhiều nguyên nhân khác nhau nên những kiến thức, ý tưởng đã không được vận dụng trong công việc tại doanh nghiệp của mình. Hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo, chúng tôi rút ra rằng Quản lý cấp trung cần thiết phát triển năng lực lãnh đạo theo một lộ trình dài hạn và cần có môi trường vận dụng thường xuyên thì mới có thể biến kiến thức đã học thành kỹ năng trong công việc và giúp cải thiện kết quả. Bạn có chắc là các khóa học ngắn hạn, rời rạc hiện nay, bạn hoặc đội ngũ bạn tham dự tại các trung tâm có mang lại cho bạn kết quả ứng dụng thực sự?.
0Shares
0 0 0 0