29 May 2019

Lãnh đạo, kỹ năng cốt lõi của bất kỳ nhà quản lý thành công nào trên thế giới. Việc am hiểu, vận dụng các kỹ năng lãnh đạo luôn đóng vai trò quan trọng với việc dẫn dắt đội nhóm. Dù bạn mang phong cách lãnh đạo nào thì việc áp dụng linh hoạt với từng nhân viên mới là điều nhà quản lý cần hướng đến. Leadership Foundation – Kỹ năng nền tảng cho Nhà Lãnh đạo, một trong những khóa học Đào...
0Shares
0 0 0 0