dao-tao-noi-bo

15 Sep 2018

4 Mục tiêu đào tạo nội bộ doanh nghiệp dành cho người lãnh đạo

Khi bạn là một người chủ doanh nghiệp thì đào tạo nhân viên là tương lai của một tổ chức theo đúng xu hướng ngày nay mà ít có nhà quản trị nào biết được. Các nhân viên được đào tạo sẽ tham gia vào các kỹ năng xây dựng đào tạo nội bộ, luôn cập nhật các thay đổi trong ngành và xây dựng mối quan hệ với các nhân viên khác — tất cả đều làm cho họ tự tin mà còn làm việc hiệu quả hơn. Đào tạo nội bộ cung cấp cho các nhà tuyển dụng cơ hội xây dựng nền tảng cho định hướng của cả tổ chức, thiết lập sự kỳ vọng và cung cấp các thực tiễn mới. Nhân viên được hưởng lợi từ đào tạo nội bộ vì có các công cụ cần thiết để thành công giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đào tạo nội bộ có thể được dẫn dắt bởi các nhân viên cũ, người quản lý hoặc chuyên gia nguồn nhân lực có hiệu suất làm việc và hiểu biết cao. Kết quả là một tập thể nhân viên vẫn trung thành và cam kết cải thiện cả cá nhân để hoàn thiện cho toàn thể.

khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo

Đào tạo để giữ chân nhân viên:
Hiệp hội Quản lý nguồn nhân lực ước tính rằng chi phí hàng năm của việc mất một y tá trong một tổ chức chăm sóc sức khỏe là $ 41,000. Điều này giải thích chi phí phân tách, tuyển dụng trợ giúp tạm thời, tuyển dụng và giới thiệu. Nhân viên không hài lòng thường với công việc sẽ có nguồn lực hạn chế để đáp ứng mong đợi trong công việc. Đó là sai lầm cho người sử dụng lao động để yêu cầu năng suất mà không cung cấp đào tạo để trang bị cho nhân viên thành công trong việc họ đang làm. Đào tạo nội bộ có thể được tùy chỉnh để giải quyết các thiếu sót đã xác định, khoảng cách kết quả và thực hiện hiệu quả mới. Các công ty chứng minh rằng phát triển nhân viên là một tín hiệu ưu tiên cao cho nhân viên mà tổ chức cam kết với họ trong một thời gian dài.

Lợi ích của Team-Building:
Đào tạo nội bộ cho nhân viên tạo ra các đội nhóm có hiệu suất làm việc cao. Các chủ đề như giao tiếp, xung đột và giải quyết vấn đề tất cả có thể được giải quyết bằng việc học tập, tích cực tham gia vào các nhóm. Kết quả cho thấy còn đi xa hơn việc dạy các kỹ năng mới mà còn là sự phát triển không ngừng. Đào tạo nội bộ cũng giúp nhân viên làm quen với nhau và liên kết hơn trong công việc. Hơn nữa, nhân viên với một người cùng nơi làm việc luôn cảm thấy họ đã sẵn sàng cho bất kỳ thách thức hoặc nhiệm vụ nào. Nhân viên có thể chống lại ý tưởng chi tiêu một ngày trong đào tạo nội bộ, nhưng phần thưởng là cả cá nhân và kết nối nhóm.

Tăng năng suất và hiệu quả:
Đào tạo nội bộ là một cơ hội lý tưởng để học các kỹ năng mới và nhận thông tin cập nhật về các xu hướng của ngành. Người sử dụng lao động có hiểu biết có lịch huấn luyện thường xuyên để cung cấp các dịp để làm mới các kỹ năng và thực hành những kỹ năng mới được giới thiệu. Nhân viên có quyền học hỏi khi đào tạo là một phần của ngày làm việc bình thường, và điều này báo hiệu rằng giáo dục thường xuyên được định giá bởi tổ chức. Năng suất có thể được tăng lên đáng kể nếu đào tạo giải quyết các khoảng trống kỹ năng và điểm yếu của tổ chức.

Sự thay đổi trong nền công nghiệp đào tạo

Kinh doanh và công nghiệp không ngừng phát triển. Đào tạo nội bộ cho nhân viên là một cách hiệu quả để xem xét thực tiễn kinh doanh mới, bao gồm các thay đổi tuân thủ quy chuẩn cũng như cung cấp thông tin quan trọng. Một số nhân viên có xu hướng học tập trái ngược với xu hướng công nghệ mới hiện nay. Kết hợp công nghệ thông tin trong các buổi đào tạo thường xuyên làm tăng năng lực của nhân viên. Các nhà tuyển dụng sử dụng một phần các buổi đào tạo để khai thác nhân viên cho các ý tưởng và mối quan tâm có thể định hình các buổi huấn luyện thêm và làm sáng tỏ những ý tưởng mới có thể tăng năng suất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0Shares
0 0 0 0