Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo tổng thể tốt nhất dành cho mọi Nhà Quản Lý/ Lãnh Đạo Cấp Trung. Xem lý do tại sao?

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 360 ĐỘ

Tìm hiểu ngay

Chương trình là một lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo được thiết kế đặc biệt dành cho Quản lý cấp trung bởi chuyên gia của VMP Global Training.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Chương trình được thiết kế có hệ thống và bài bản nhất hiện nay

Dựa trên 12 năng lực dành cho Quản lý cấp trung, các chuyên gia của chúng tôi đã phát triển thành 36 chuyên đề chia nhỏ thiên vê kỹ năng giúp học viên được thực tập và rèn luyện dễ dàng, đồng thời là lộ trình đào tạo kết hợp với huấn luyện trong và sau khóa học.

Cung cấp công cụ thực dụng từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Ngoài kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia. Người học còn được cung cấp các công cụ, công thức thành công tại các tập đoàn, công ty lớn đã vận hành và được các chuyên gia của VMP Global Training thẩm định sau nhiều lần áp dụng.

Phương pháp triển khai độc đáo: Trước – Trong – Sau (10:20:70)

Tập trung vào kết quả và tính áp dụng có định lượng.  Chúng tôi xây dựng lộ trình học tập trong và báo cáo ứng dụng sau mỗi khóa học thông qua buổi họp mặt và trước khi bắt đầu học thêm kiến thức mới thì cần giải trình kết quả ứng dụng của khóa học trước đó. 

Khóa Học Nổi Bật VMP Training

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG VỀ CHÚNG TÔI

Khóa Học Train The Trainer

Khóa Quản lý đào tạo

Khóa Học INFLUENCING SKILL

Nhà quản lý chuyên nghiệp

Khóa Học sales coaching

Khóa Học Kỹ Năng Huấn Luyện

0Shares
0 0 0 0